Een delegatie van Kon.Landelijke Gilde Hakendover

23ste .Breugeliaasfeest Sint-Sebastiaansgilde

Groepsfoto

Nieuwjaarsreceptie Parochie Goddelijke Zaligmaker Hakendover

Pas gestart en we feesten verder met de viering van een 65 jarig bestuurlid Jenny Moubax

Eerste bestuursvergadering werkjaar 2018

Het Monument der Gesneuvelden

Herdenking Wapestilstand -(viering 2017)

Kon. Landelijke Gilde gaat vanaf heden zorgen voor bloemen op het monument der gesneuvelden

Monument van de Gesneuvelden van beide Wereldoorlogen-

Tentoonstelling: :Vijand-Vriend- Vrijer

Vijand -vriend & vrijer

n klein Overlaar (Hoegaarden 14-06-2017Grot

Fietsen 2017

Groepsfoto fietstocht  aan de Gerestaureerde Celismolen langs de Grote Gete in Klein Overlaar Hoegaarden

Fietstocht langs de Gerestaureerde Celismolen-Klein Overlaar (Hoegaarden)

Wie het helmpje past hij trekke het aan. (Eetfestijn Klein Holland)

Pagina's