Vijand -vriend & vrijer

Tentoonstelling: :Vijand-Vriend- Vrijer
Gezellig onder ons je
De lustige kaart spelers

Meer foto albums

Dertienmaal 2018

Een delegatie van Kon.Landelijke Gilde Hakendover

23ste .Breugeliaasfeest Sint-Sebastiaansgilde

Groepsfoto

Nieuwjaarsreceptie Parochie Goddelijke Zaligmaker Hakendover