Vijand -vriend & vrijer

Tentoonstelling: :Vijand-Vriend- Vrijer
Gezellig onder ons je
De lustige kaart spelers

Meer foto albums

Groepsfoto in Hoegaarden-20-06-2018

Fietsen met LG & K.V.L.V.

Teerfeest 2018

Receptie van de Parochie