Monument van de Gesneuvelden van beide Wereldoorlogen-

Kon. Landelijke Gilde gaat vanaf heden zorgen voor bloemen op het monument der gesneuvelden

Meer foto albums

Dertienmaal 2018

Een delegatie van Kon.Landelijke Gilde Hakendover

23ste .Breugeliaasfeest Sint-Sebastiaansgilde

Groepsfoto

Nieuwjaarsreceptie Parochie Goddelijke Zaligmaker Hakendover