Groepsfoto in Hoegaarden-20-06-2018

Fietsen met LG & K.V.L.V.

Teerfeest 2018

Receptie van de Parochie

Dertienmaal 2018

Een delegatie van Kon.Landelijke Gilde Hakendover

23ste .Breugeliaasfeest Sint-Sebastiaansgilde

Groepsfoto

Nieuwjaarsreceptie Parochie Goddelijke Zaligmaker Hakendover

Pas gestart en we feesten verder met de viering van een 65 jarig bestuurlid Jenny Moubax

Eerste bestuursvergadering werkjaar 2018

Het Monument der Gesneuvelden

Herdenking Wapestilstand -(viering 2017)

Kon. Landelijke Gilde gaat vanaf heden zorgen voor bloemen op het monument der gesneuvelden

Monument van de Gesneuvelden van beide Wereldoorlogen-

Pagina's